Forside Indhold                                                                                   henrik.hvid@devoteam.dk, +45 22 99 87 55


SOA Network
Integration som konkurrenceparameter

horizontal rule

Forside
Scenarier
Visioner for internettet
Service Orienteret Ark.
Web Services
Event Driven Architecture
Web 2.0
Semantic Web / Web 3.0
Nyheder
Din kilde til mere SOA-viden

Blogs:

Kommentarer

Scenarier

Internettet skal ikke betragtes som et browserbaseret medie, men som et allestedsnærværende netværk der forbinder samtlige computere og muliggør dynamisk integration af information, funktionalitet, forretningshændelser og viden.

Web Services vil have en væsentlig indflydelse på den måde der drives forretning på i de kommende år.

Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag.

Web Services vil gøre det muligt for traditionelle it- afdelinger at udvikle sig fra rene supportorganisationer til ægte strategiske forretningsaktiver.

Mens vi stadig studerer de lektioner, vi fik i Internettets første stadier, er en ting klart: Teknologien står ikke stille og det næste store skridt er Web Services, som vil ændre den måde, som virksomheder bruger software til at løse forretningsproblemer og håndtere nye muligheder.

 

Event Driven Architecture
Det er gennem en kombination af serviceorientering og eventbaseret, at virksomheden vil opnå den ønskede behændighed.

Whitepaper i bunden af siden

Gartner definerer den behændige virksomhed (RTE - realtime enterprise) som “den fuldstændige kompression af forsinkelse mellem at en hændelse opdages, rapportering af denne hændelse, beslutningen og svaret på hændelsen. For ens kunder, ledelsen og alle andre der har behov for information hurtigt for at træffe beslutninger, er det en drøm, der bliver til virkelighed”. Gartner estimerer også at, i 2006 vil de dominerende spillere i hvert forretningssegment have opnået førerskab eller forstærket deres førerskab gennem brug af reel tids-teknologi.

Organisationer der prøver at blive behændige virksomheder, der opererer i reel tid, er ofte ikke opmærksomme på, at deres vigtigste forretningshændelser ligger slumrende, lukket inde i de sikre rammer af deres komplekse system. Hændelsesbaseret eller Event Driven Architecture (EDA) tilbyder muligheden for at åbne for forretningspotentialet i en verden, hvor forretningsprocesser og deres afhængighed af forretningshændelser sker uden forsinkelse.

Forestil en virksomhed hvor:

bulletEnhver vigtig forretningshændelse let, effektivt og troværdigt kan blive identificeret, opfanget og offentliggjort til virksomhedens ”besked-bus” uden omkostningsfuld og risikabel applikationsombygning
bulletInformationen, der beskriver hændelsen, fortsætter gennem virksomheden med potentiale til at påvirke flere forretningsenheder, der kan udlede unik værdi ved at abonnere på disse hændelser
bulletForretningsanalytiker kan dynamisk konfigurere hele systemet uden at iværksætte komplekse tekniske implementeringsopgaver.

Event-baseret design vil blive en central komponent i forretningsarkitekturen og i it, fordi det giver muligheder for at understøtte dynamiske og mangesidet forretningsprocesser. Event vil komplementer ikke udskifte services i en serviceorienteret arkitektur. Det er gennem en kombination af serviceorientering og eventbaseret, at virksomheden vil opnå den ønskede behændighed.

Virksomheder må forberede sig på, at alle typer af applikationer vil udsende en kontinuer strøm af beskeder, hver gang der sker en væsentlig aktivitet. Gartner beskriver en situation, hvor der udover disse strømme af hændelser også vil være muligt rutinemæssigt at skanne dokumenter, filer og beskeder, der strømmer gennem virksomhedens netværk, for meningsfyldt information. At der vil være opstillede strategisk placerede sensorer, der observerer hændelser, der sker i den fysiske verden udenfor it. Alle disse hændelser vil blive opsamlet og der vil være adgang til disse informationer for mennesker og for maskiner, der begge kan reagere hensigtsmæssigt baseret på mønstre i disse hændelser.

Formålet for både SOA og EDA er at kombinere multiple moduler til store distribuerede applikationer, ved at separere interfacedefinitionen eller hændelsesbeskrivelsen fra software implementeringen.

En serviceorienteret og eventbaseret applikation er forskellige på den måde, de strukturerer relationerne mellem modulerne, hvilket gør dem brugbare til forskellige formål. Services skal bruges, når forretningsproblemet, der skal løses, kræver en anmod/svar relation, hvor klientmodulet får nogle svar - øjeblikkeligt eller forsinket - fra en underordnet procedure, før det kan afslutte dets arbejde.

EDA er bedre egnet til at bygge autonome forretningskomponenter, som opererer uafhængigt. Virksomheder bør bruge hændelser til applikationer hvor multiple behandlingsstrømme kan eksekveres samtidigt; hvor timingen af hændelsen, såsom begyndelse og afslutning af et trin er uforudsigeligt, eller ankomsten af yderligere eksternt input er uforudsigeligt; eller der er behov for dynamisk at tilføje, afbryde eller modificere procestrin uden at ændre andre kørende moduler. EDA forøger også forståelsen for, hvad der sker i en forretningsproces.

Applikationsudviklere har traditionelt ikke set et behov for øjeblikkeligt at transmittere en hændelsesbesked for hver ændring af tilstand bare for at forøge synligheden af processen eller accelerere aktiviteterne hos andre forretningsenheder eller applikationer. Men den teknologiske udvikling både i form at hurtigere, billigere og mere stabile netværk samt den generelle tilgængelighed af nye teknologier såsom radio-frequency identification mærkater (RFID), gør det praktisk at opsamle og udsende hændelsesinformation mere bredt end tidligere.

Serviceorientering og eventhåndtering bør ikke betragtes som to separate koncepter

Applikationsudviklere har traditionelt ikke set et behov for øjeblikkeligt at transmittere en hændelsesbesked for hver ændring af tilstand bare for at forøge synligheden af processen eller accelerere aktiviteterne hos andre forretningsenheder eller applikationer. Men den teknologiske udvikling både i form at hurtigere, billigere og mere stabile netværk samt den generelle tilgængelighed af nye teknologier såsom radio-frequency identification mærkater (RFID), gør det praktisk at opsamle og udsende hændelsesinformation mere bredt end tidligere.
Der er finansielle og strategiske fordele ved at implementere hændelses-baserede forretningsprocesser, fordi de nedarver den hændelsesbaserede natur af mange aspekter i den virkelige verden.
Event Driven Architecture tilbyder yderligere værdi til eksisterende it-systemer ved at åbenbare tidligere gemte hændelser, der kan udløse værdifulde, tværgående forretningsprocesser i reel tid.
Serviceorientering og eventhåndtering bør ikke betragtes som to separate koncepter, men mere som en måde at tilvejebringe værdi til organisationen under en samlet SOA-banner.  

Forretningen opnår bedre indsigt gennem serviceorienterede hændelser

En hændelsesbaseret integrationsstrategi kan levere konsistent information hurtigt på tværs af virksomheden. Ofte er hændelsesdrevet integration den eneste måde at sikre konsistens, da mange hændelser kun giver mening, hvis de er opfanget præcis på det tidspunkt, hvor de skete. I mange virksomheder sker der større forsinkelser mellem, at en hændelse sker, og den er blevet identificeret af afdelingen, der skal håndtere den. Afhængig af hændelsestypen og dens vigtighed kan værdien af en hændelse formindskes proportionalt med den tid, der er gået, siden den skete. For visse hændelser er alt andet end øjeblikkelig behandling uacceptabel. For andre kan timer eller dage passere uden væsentlig forringelse af forretningsværdien. Hændelsesbaseret integration er essentiel for den første og kan repræsentere interessante, nye forretningsmuligheder for den sidste. Hændelsesbaseret integration skal derfor fokusere på hurtigt at få informationen, der beskriver hændelsen, hen til modtageren. Det skal ske så hurtigt, at værdien af hændelsen ikke degraderes.

Blog indlæg

SOA, BPM og Event-driven arkitektur

horizontal rule

Hændelsesbaseret eller Event Driven Architecture (EDA) tilbyder muligheden for at åbne for forretningspotentialet i en verden, hvor forretningsprocesser og deres afhængighed af forretningshændelser sker uden forsinkelse.

Event Driven Architecture tilbyder yderligere værdi til eksisterende it-systemer ved at åbenbare tidligere gemte hændelser, der kan udløse værdifulde, tværgående forretningsprocesser i reel tid.

Hændelsesbaseret integration skal derfor fokusere på, hurtig at få informationen der beskriver hændelsen hen til modtageren.

Serviceorientering og eventhåndtering bør ikke betragtes som to separate koncepter, men mere som en måde at tilvejebringe værdi til organisationen under en samlet SOA-banner.

 

 

Send mail til henrik.hvid@devoteam.dk med spørgsmål eller kommentarer omkring dette web site.
Sidst ændret: søndag, 27. december 2009