Service Orienteret Arkitektur: Nyhedsbrev

Nr. 1 – juni 2006

 

Kære Abonnent,

Jeg er glad for at sende dig første udgave af det relancerede SOA Networks Nyhedsbrev. Formålet med nyhedsbrevet er uændret: At holde dig opdateret om de overvejelser der skal foretages inden for serviceorienteret arkitektur, så du bliver bedre i stand til at træffe de rigtige beslutninger i dit daglige arbejde. Denne vision deler jeg med mine nye kolleger hos Devoteam Consulting og vi har derfor besluttet at videreføre nyhedsbrevet under Devoteams navn og med mig som redaktør.

Nyhedsbrevet udkommer en gang i kvartalet og vil som før indeholde artikler og links til relevant viden samt et scenarie, hvor jeg ud fra en brugersynsvinkel sætter fokus på mulige anvendelser af SOA.

 

med venlig hilsen

Henrik Hvid Jensen

22 99 87 55

 


Indhold

Tilbagebetaling på en SOA-investering

Under internet-boblen var det ofte nok at komme med nogle vage forventninger til guld for enden af regnbuen. Sådan er det ikke mere! Læs om hvordan du tackler økonomiafdelingens krav til beregning af ROI af dit SOA-projekt.

Overvågning på forretningsniveau

En service skal betragtes som en forretningsressource, ikke kun som teknologi. Det betyder, at organisationen også skal overvåge og kontrollere effektiviteten af servicen på forretningsniveau og ikke kun måle effektiviteten af teknologien i infrastrukturen.

Fælles datasyn

Fælles datasyn drejer sig om at opbygge en infrastruktur, hvor information fra forskellige kilder kan blive integreret dynamisk. Semantic Web leverer mekanismerne, der muliggør integrationen af informationer.

Scenarie

Om Semantic Web og stemme- og talegenkendelse.

 

 


 

Links:

ZapThink: Research - The ROI of SOA

 

Application Development Trends: Data on Demand

 

informIT: The Web Services Distributed Management (WSDM) Standard

 

Web cast:

Business-centric SOA: using service-orientation to express business logic and rules through services

 

Sample chapter:

Bieberstein: SOA projects planning aspects (chapter 4)

 

 

Tilbagebetaling på en SOA-investering

Under internet-boblen var det ofte nok at komme med nogle vage forventninger til guld for enden af regnbuen. Sådan er det ikke mere, nu kræver økonomiafdelingen klare beskrivelser af, hvordan man forventer tilbagebetalingen på it-investeringerne (Return on Investment - ROI). Det gælder for serviceorienteret arkitektur og webservices såvel som for enhver anden teknologi. Det medfører nogle udfordringer, for indenfor SOA og webservices kan det være vanskeligt på forhånd at vide, hvilket ROI et projekt kan give.

 

Til inspiration for din udarbejdelse af ROI for en SOA har jeg inkluderet en artikel fra Zapthink, hvor Ronald Schmelzer gennemgår områder, hvor SOA kan bidrage med en positiv ROI. De inddeler SOAs muligheder i fire basale kategorier:

 

Det kan være vanskeligt at godtgøre investeringen ud fra et enkelt SOA-projekt. Det sker ofte, at der er behov for at bruge flere penge, end man gør i øjeblikket på it-omkostninger, så den initiale ROI vil være negativ. Årsagen er, at udviklere vil bruge nye teknikker, nye værktøjer skal indkøbes og der kan være en længerevarende indlæringskurve. Man kan altså ikke forvente at kunne kvantificere ROI på et enkelt projekt. For at kunne godtgøres økonomisk, skal virksomheden anvende SOA systematisk på flere forskellige projekter. Det skyldes, at hver service der dannes, kan genbruges i nye projekter og derved reducere udviklingstiden og omkostningerne for efterfølgende projekter.

 

Betydningen af SOA for forretningen kan være væsentlig, mange virksomheder kan derfor forvente en højere ROI fra forretningsværdien frem for en ROI baseret på besparelser indenfor it. Hvis man f.eks. kan lancere en ny service overfor kunderne seks måneder tidligere end normalt, betyder det seks måneders ekstra indtægt. Når en ROI skal udregnes, skal man derfor i høj grad kigge på forretningsfordelene, disse fordele vil i mange tilfælde overstige it-fordelene. For at kunne gøre det, er det vigtigt, at it-medarbejderne har god kommunikation med forretningsdelen.

 

Pas derfor på med at love en it-ROI på kort sigt, vær ærlig om at de initiale omkostninger kan stige. It-ROI vil være væsentlig over længere sigt, men der tager typisk år at få opbygget et bibliotek af genbrugelige komponenter og moduler. Undgå at præsentere en kortsigtet forretningsplan. Præsenter i stedet en business case og ROI på længere sigt, minimum to år og måske op til fem år. Der er en af grundene til, at it-medarbejderne skal forstå forretningen og hvor den er på vej hen. De har behov for at vide hvor forretningen forventer at være indenfor to til fem år for at kunne præsentere en længerevarende forretningsplan og ROI. Så du skal sikre dig at it-medarbejderne er velorienteret indenfor forretningen samt teknologien, så de kan underbygge såvel en forretnings-ROI som en it-ROI.

 

Tilbage til starten

Overvågning på forretningsniveau

En service skal betragtes som en forretningsressource, ikke kun som teknologi. Det betyder, at organisationen også skal overvåge og kontrollere effektiviteten af servicen på forretningsniveau og ikke kun måle effektiviteten af teknologien i infrastrukturen.

Når man skal vælge den rette løsning til styring af ens SOA, er det vigtigt, at løsningen ikke kræver statiske forbindelser til servicen. I stedet bør forbindelsen blive identificeret, når modulet kaldes. Det er nødvendigt, at løsningen følger SOA-principperne. Overvågningsværktøjerne må ikke begrænse den dynamiske og fleksible natur af services og skal passe naturligt ind i webservice-modellen.

 

Overvågningsværktøjet skal give et samlet overblik over, hvor godt de enkelte services overholder en SLA (Service Level Agreement) og QoS (Quality of Service), såvel som det samlede systems overholdelse af SLA og QoS. Overvågningen skal kunne ske ned på hver enkelt service såvel som i større grupper.

 

En fordel ved at kombinere SOA med et godt management-værktøj er den synlighed og det sundhedstjek, man opnår omkring forretningsprocessen. En SOA opdeler forretningsprocessen i veldefinerede moduler, som kan behandles isoleret. Det giver mulighed for at tilbyde en forretningsmæssig synlighed og kontrol frem for fokus på den underliggende teknologi.

·         Styre forretningsprocesser, der er understøttet af webservices (Business Proces Management-BPM). Det inkluderer længerevarende tværorganisatoriske forretningsprocesser. En BPM vil rapportere om dens fremskridt gennem hændelser, hvilket tilbyder mulighed for at reagere øjeblikkeligt på begivenheder. Det skal derfor være muligt at opstille regler, så der gives mulighed for automatisk tilpasning og optimering.

·         Prioritering af, hvilke applikationer og forretningsprocesser der får adgang til hvilke webservices, og med hvilken performance afhængig af typen af forespørgslen, tidspunktet på dagen samt andre forretningsparametre. Hvis en webservice for eksempel er tilgængelig for både intern demonstration og for eksterne kunder, er det vigtigt, at de eksterne kunders anmodninger bliver prioriteret. Det skal være muligt at sætte forretningsorienterede prioriteter på ens webservice. Det resulterer i en performance-forøgelse for nogle serviceanmodninger og ikke for andre, hvilket gør det muligt for virksomheder at indstille forbruget og leverancen af webaervices, så det optimerer forretningen.

·         Afregning. Forskellige afgifter kan associeres med forbrugerne af de enkelte webservices baseret på multiple kriterier såsom tidpunktet, aftalen med kunden osv. Det giver mulighed for at håndtere det kommercielle aspekt af webservices og muliggør intern afregning og direkte integration med afregningssystemer.

·         Overvågning af forretningsaktiviteter (Business Activity Monitoring – BAM) leverer reel tids- og historisk information over aktiviteter på et forretningsniveau. Det gør det muligt at forstå og visualisere, hvordan og hvornår en service bruges, af hvem og med hvilke forretningsorienterede formål. Analysefirmaet Gartner definerer BAM som muligheden for at tilbyde reel-tids-adgang til kritiske forretningsperformance-indikatorer for at forøge hastigheden og effektiviteten af forretningsaktiviteterne. En løsning skal levere øjeblikkelig adgang til kritisk forretningsinformation, potentielt udtrukket fra mange applikationer og kilder.

Jeg har udvalgt en artikel omkring Web Services Distributed Management (WSDM – udtales Wisdom). WSDM eller WS-Management forventes at blive standarden hvormed overvågning af Web Services sker.

 

Tilbage til starten

 

Fælles datasyn

Fælles datasyn drejer sig om at opbygge en infrastruktur, hvor information fra forskellige kilder kan blive integreret dynamisk. Semantic Web leverer mekanismerne, der muliggør integrationen af informationer.

 

Den fulde vision af Semantic Web er flere år ude i fremtiden, men semantisk interoperabilitet og vidensdeling repræsenterer en begrænset delmængde af visionerne for Semantic Web. Et godt afkast kan opnås i dag ved at bruge semantiske værktøjer til at fastlægge og formidle strukturen, betydningen og indholdet i relativt afgrænsede og godt forståede domæner inden for informationsdeling og informationsinteroperabilitet.

 

Alan Joch gennemgår i denne artikel et eksempel hvor Vodafone bruger Semantic Web teknologier til at forbedre kundeoplevelsen. Derudover kommer han med forslag til otte områder der vil være væsentlig for at opnå succes indenfor en ung teknologi som Semantic Web:

 

Tilbage til starten
 

Scenarie

På vej tilbage til sit kontor falder Peters tanker igen på talen til sit gudbarn, Andreas, barnedåb. Han har besluttet at bygge talen op omkring historiske personer og begivenheder, der er sket på Andreas fødselsdato. Ninas forslag om at kombinere personer og begivenheder fra både Østrig, Spanien og Danmark er også en god ide. Så bliver begge grene af familien tilgodeset og det hele bliver knyttet sammen via Danmark, som også var stedet, der forbandt Emmanuelle og Günther. Peter tager listen over historiske personer og begivenheder frem, som han har fået skrevet ud og kan se, at selv om han har fået streget en del ud, mangler han stadig at få det skåret ned til højest fire personer eller begivenheder per land.

Da Peter kommer ind på sit kontor, bliver han revet ud af sine tanker, da hans sekretær Pia stikker hovedet ind:

”Hej Peter, jeg har lige modtaget udskrift fra jeres møde, jeg checker det lige og så får du det om 15 minutter”

”Fint”

 

Hvad skete der?

Peter udnytter, at med Semantic Web vil datoer være opmærket ikke kun som en dato men også som typen af dato, f.eks. en fødselsdato, en begivenhedsdato, en dato for et citat, en dato for en sangudgivelse osv.. Begivenheder og historiske personer vil være identificeret unikt (evt. via den kommende XRI-standard fra OASIS), så f.eks. vil ens agent vide, at Elizabeth Taylor er den samme person som Elizabeth Burton, Elizabeth Warner og Elizabeth Fortensky. Identifikationen vil være uafhængig af sprog, så Peter får svar fra både danske, spanske og østrigske hjemmesider. Når der har været uoverensstemmelser mellem de informationer, som Peters personlige agent har fundet, f.eks. en begivenhedsdato, har den, før den præsenterede resultatet til Peter, forsøgt at komme med det rette bud, f.eks. baseret på hvor mange hjemmesider der har angivet den samme dato, hvor stor troværdighed de pågældende hjemmesider har (ved brug af principperne for Web of Trust) eller hvis agenten ikke har kunnet tage en beslutning, har den præsenteret begge muligheder for Peter, som så selv må bestemme, hvad der er rigtigt. Det understreger også Semantic Webs primære rolle som beslutningsstøtte ikke alt vidende orakel. På Peters forespørgsel om ”Fortæl mig om historiske personer fra Østrig der er født 13. august”, får han mulige svar på spørgsmålet ikke kun en liste af dokumenter/hjemmesider, der indeholder den pågældende tekst, hvor Peter selv skal undersøge hver side manuelt for at finde den ønskede information.

 

Da Peter holdt møde, var der en mikrofon i mødelokalet, der optog alt, hvad der blev sagt. Ved hjælp af stemmegenkendelse blev det registreret, hvem der sagde noget og ved hjælp af talegenkendelse blev det registreret, hvad de sagde. Denne information blev skrevet ind i et dokument, som blev sendt til Peters sekretær, der har til opgave at læse det igennem og afklare eventuelle unøjagtigheder. En del af ansættelsesproceduren hos Pharma A/S er at træne programmet til talegenkendelses i at forstå og genkende den nyansattes tale. Det gøres ved, at den nyansatte skal læse et antal dokumenter op, der blandt andet indeholder termer specifik for Pharma A/S eller den farmaceutiske industri generelt. Afhængig af den nyansattes arbejdsområde skal applikationen også trænes i at forstå hans brug af fagspecifikke termer indenfor hans område f..eks. it-sikkerhed eller it-overvågning.

 

Tilbage til starten

Copyright ©

 

For tilmelding & framelding til nyhedsbrevet sker ved at sende mail til Henrik Hvid Jensen

 

Copyright © Devoteam Consulting A/S

 

Devoteam Consulting  -  Connecting Business & Technology