Service Orienteret Arkitektur: Nyhedsbrev

Nr. 2 – september 2006

 

Kære Abonnent,

Efterhånden som virksomheder begynder at få praktiske erfaringer med en serviceorienteret arkitektur, er der begyndt at dukke nogle nye områder op, som virksomheder skal forholde sig til. I denne udgave af SOA-nyhedsbrevet har jeg fokuseret på tre områder, som kendetegner denne udvikling:

-          En SOA og værktøjer til håndtering af forretningsprocesser er uadskillelige!

-          Det er nødvendigt at have værktøjer til at holde styr på virksomhedens it-aktiver!

-          Sammenkoblingen af SOA og hændelser vil forøge den hastighed, hvormed virksomheden kan reagere på ændringer i markedet!

 
Jeg har efter opfordring om mulighed for mere interaktivitet lavet nogle nyskabelser i nyhedsbrevet. Dels vil jeg have et fast punkt, hvor jeg linker til en debat, som jeg føler, er relevant, denne gang om SOA vil aflive J2EE. Derudover har jeg lagt hver punkt jeg behandler ind i mine blogs, så hvis du har lyst til at kommentere artiklerne, kan du gøre det her og scenariet kan du kommentere her.

 

Jeg vil også gøre opmærksom på, at anden udgave af min bog er udkommet, den kan købes her

 

med venlig hilsen

Henrik Hvid Jensen

22 99 87 55

 
Indhold

BPM og SOA

BPM-værktøjer er en vigtig teknologi i virksomhedens SOA, hvor formålet er at gøre virksomheden mere behændig. SOAs veldefinerede services kan arbejde umiddelbart sammen med BPM, fordi BPM baserer sig på services. SOA udstiller servicene mens BPM forbruger dem. Når en SOA er implementeret korrekt, åbner den op for et stort katalog af services, som BPM’en kan sammensætte i en sammenhængende kæde af services til forretningsprocesser.

 

En beholder til metadata

Hvis services skal blive seriøse komponenter i en virksomheds it-strategi, er det nødvendigt at forstå, at SOA ikke bare er en samling af webservices. SOA har en meget bredere synsvinkel. SOA er en struktureret og planlagt tilgang til design, udvikling og integration af forretningsorienterede services på tværs af forretningsområder og organisatoriske grænser.

 

En strøm af forretningshændelser

Den næste klasse af software som vil indgå i en SOA er event stream processing (ESP). Muligheden for at udlede forretningsindsigt fra forretningshændelser og levere indsigten hurtigt nok til at virksomheden kan reagere på den.

 

Scenarie

En orkestreret graviditet

 

 


 

Links:

SOA Adoption Should Stimulate Demand for BPM, BAM and BRM 

 

Governance kræver en beholder til Metadata

 

Turning Service-Oriented Events into Business Insight 

 

Web cast:

Ted Neward on Web services and security

 

Sample chapter:

Thomas Erl: Web Services and Contemporary SOA (Part II: Advanced Messaging, Metadata, and Security)

 

Debat:

Vil SOA aflive J2EE

 

BPM og SOA

I nogle artikler er der en diskussion omkring business process management BPMs i forhold til en SOA. Sandheden er, at BPM og SOA passer perfekt sammen og er afhængig af hinanden.

 

Hele budskabet omkring SOA er, at det i højere grad vil understøtte forretningen, at webservices er mere behændige end enkeltstående applikationer og det giver mulighed for at virksomheden hurtigere og bedre kan reagere på ændringer i efterspørgsel og markedsmuligheder. Det kan kun ske med en BPM, det er nødvendigt først at forstå virksomhedens forretningsprocesser, før man kan bygge services, der kan understøtte dem!

Uden BPM ved en SOA ikke hvad der skal bygges.

 

På den anden side er der heller ikke noget formål med at dokumenter og strømline virksomhedens forretningsprocesser uden en gennemgående metode for at levere nye services omkring dem!

Uden en SOA mangler BPM muligheden for at kunne ændre ting.

 

Tom Dwyers artikel om SOA og BPM giver et godt indblik i behovet for SOA og BPM sammen

 

Kommenter artiklen

 

Tilbage til starten

 

Behovet for en beholder til metadata

Den næste artikel er et whitepaper, jeg har skrevet. Det behandler behovet for en metadata-beholder i en serviceorienteret arkitektur

 

Udfordringen til at styre virksomhedens SOA ligger i at levere en tilstrækkelig governance-infrastruktur uden at sætte behændigheden og fleksibiliteten af arkitekturen på spil. Hvis virksomheden vælger at fasttømrer deres governance-værktøjer og processer, vil den miste løftet om behændighed. Det er derfor nødvendigt at bygge fleksibilitet ind i selve governance-infrastrukturen. Hemmeligheden til at vedligeholde behændigheden ligger i metadata.

 

Mange virksomheder forsøger at håndtere denne metadata ved at bruge værktøjer såsom regneark, word-dokumenter eller Visio-diagrammer. For effektivt at kunne styre og håndtere mere komplekse systemer er det nødvendigt med en disciplineret proces til styring af metadata, der er understøttet af et Metadata Repository (MR) (Metadata-beholder).

 

Kommenter artiklen eller mit whitepaper

 

Tilbage til starten

 

Forretningen opnår bedre indsigt gennem serviceorienterede hændelser

Den sidste artikel diskutere hvordan en hændelsesbaseret SOA kan forøge virksomhedens udsyn til hvordan virkeligheden er i øjeblikket, frem for hvordan den så ud historisk.

 

Artiklen beskriver karakteristika ved stream computing og produkter til at behandle hændelsesstrømme (Event Stream Processing – ESP).

 

En hændelsesbaseret integrationsstrategi kan levere konsistent information hurtigt på tværs af virksomheden. Ofte er hændelsesdrevet integration den eneste måde at sikre konsistens, da mange hændelser kun giver mening, hvis de er opfanget præcis på det tidspunkt, hvor de skete. I mange virksomheder sker der større forsinkelser mellem, at en hændelse sker, og den er blevet identificeret af afdelingen, der skal håndtere den. Afhængig af hændelsestypen og dens vigtighed kan værdien af en hændelse formindskes proportionalt med den tid, der er gået, siden den skete. For visse hændelser er alt andet end øjeblikkelig behandling uacceptabel. For andre kan timer eller dage passere uden væsentlig forringelse af forretningsværdien. Hændelsesbaseret integration er essentiel for den første og kan repræsentere interessante, nye forretningsmuligheder for den sidste. Hændelsesbaseret integration skal derfor fokusere på hurtigt at få informationen, der beskriver hændelsen, hen til modtageren. Det skal ske så hurtigt, at værdien af hændelsen ikke degraderes.

 

Kommenter artiklen

 

Tilbage til starten
 

Scenarie X – En orkestreret graviditet

Hjemme i lejligheden modtager Nina en SMS om, at hendes jordmoder desværre er blevet syg, så hun kan ikke komme til konsultation i dag. I stedet foreslår den en ny konsultation på fredag kl. 14:00, hvor der også er plads i Peters kalender.

 

Nina bekræfter, at hun godt kan deltage og håber, at det også passer med Peters arbejde. Han har lovet at prioritere besøgene højt, men hun er lidt usikker på, om han også mener det, når det kommer til stykket. I dag havde han i hvert fald sagt, at hans møde i eftermiddag var meget vigtigt.

 

Nina bliver derfor glad, da hun kort tid efter ser, at Peter har bekræftet aftalen.

 

Efter han har bekræftet aftalen, går Peter ind på sin MyWeb og finder optagelserne fra ultralyds-scanningen. Han husker stadig, hvordan han fik tårer i øjnene, da han første gang hørte stumpens hjerteslag. Han synes, det er så utroligt livs-bekræftende, at se det lille hjerte som slår og de små ben og arme som bevæger sig lystigt frem og tilbage på skærmen. Han beslutter, at tage fri efter de har besøgt jordmoderen fredag og ringer til Nina, for at foreslå at de tager ud og kigger på barnevogn. Det har hun været helt pjattet efter, siden de fandt ud af, at hun var gravid og selv om han syntes, at det vil være lettere at købe en via internettet, så er han godt klar over, at her får Nina sin vilje.

 

Hvad skete der?

Da Ninas graviditet blev registreret af hendes praktiserende læge, blev der samtidig oprettet en instans af en graviditetets-proces (F.ekssundhed.dk eller borger.dk). Denne proces holder styr på alle de ting, der skal ske i forbindelse med en graviditet og har kontakt med alle relevante systemer samt Nina og Peters kalender, efter de har givet lov til det. Da den modtager en besked fra jordmoderens kalender, om at jordmoderen er syg, forsøger den at finde et nyt tidspunkt ved at kommunikere med Nina og Peters kalender. Begge har givet den prioritet ét, så den må reservere på alle tidspunkter, hvor der er ledigt i kalenderen.

 

Graviditetsprocessen sørger også for at sende relevant information rundt til forskellige uafhængige systemer spredt ud over forskellige organisationer. Når jordmoderen registrerer fødselen afsluttes graviditetsprocessen og en instans af en nyfødt-proces bliver oprettet. Nyfødt-processen er ansvarlig for at koordinere aktiviteter såsom at sende information til sundhedsplejersken, informere kommunen osv.

 

Da Peter mødte på arbejdet om morgenen, loggede han på sin arbejdsplads (Pharma A/S) systemer. Da Peter beder om at se ultralyds-skanninngen fra sin computer, sender computeren en anmodning til serveren, hvor ultralyds-skanningen er placeret. Da det er personlige informationer kræver ultralyds-serveren identifikation, men da begge computer har etableret tillid med en tredjepart (security token service), der kan bekræfte Peters identitet, er der etableret en kæde af troværdighed. En Security Token Service mægler tillid mellem forskellige uafhængige troværdighedsdomæner, derved undgår man behov for at etablere tillid mellem hver enkelt computer, man ønsker at kommunikere med, så længe de har tillid til den samme tredjepart kan tilliden opbygges dynamisk gennem denne.

 

Kommenter scenariet

 

Tilbage til starten

Copyright ©

 

For tilmelding & framelding til nyhedsbrevet sker ved at sende mail til Henrik Hvid Jensen

 

Copyright © Devoteam Consulting A/S

 

Devoteam Consulting  -  Connecting Business & Technology