Internettet er ved at udvikles fra et browserbaseret medie, til et allestedsnærværende netværk der forbinder samtlige computere og muliggør dynamisk integration af information, funktionalitet, forretningshændelser og viden.

SOA Networks nyhedsbrev

Årgang 2, nr.5, uge 10-2005

Undgå dårlig SOA

SOA Network og Zapthink har indgået samarbejde 

Køb bogen ved at klikke på billedet

Jason Bloomberg gennemgår i denne artikel nogle af de faldgruber, der er i en SOA-implementering.

  1. Argumentere om hvad SOA er frem for at gøre SOA rigtigt
  2. Forveksle webservices med SOA
    - Vær dog opmærksom på at opbygning af en SOA uden brug af webservicestandarerne, vil forøge risikoen foren dårlig SOA.
  3. At overlade SOA til it-afdelingen
  4. Tro at man kan købeen SOA fra en leverandør
  5. Opbygge SOA fra grunden
  6. Vandfalds-SOA-projekter
  7. Gøre SOA for vanskeligt

Jeg vil tilføje en: Det vil ikke give mening at opbygge en tidslinie for brugen af SOA. Virksomheden må forstå, at forretningsverdenen er i konstant bevægelse, og planlægge derefter. Der er heller ingen deadline for, hvornår virksomheden skal have afsluttet overgangen til SOA. Det kan sagtens tænkes, at mange virksomheder vil fortsætte med kun at være delvist serviceorienteret i al evighed. Der er vigtige økonomiske fordele ved at tage denne pragmatiske og fleksible tilgang til SOA. Migreringen sker på håndterbare trin, og hvert trin vil have en målbar indtjening. SOA er den rette til at løse mange af de vanskeligste integrationsproblemer. Efterhånden som en virksomhed bevæger sig mod SOA, vil udfordringer som kompleksitet, ufleksibilitet og skrøbelighed gradvist forsvinde og virksomheden blive mere og mere behændig.

Det er vigtigt rimelig tidligt i processen at opbygge en overordnet arkitekturbyplan , der udstikker retningen for virksomhedens arkitektur. Denne byplan skal fungere som retningsgivende uden at specificere implementeringsdetaljer.

Jason Bloombergs artikel findes her

SOA Network sikrer at løsningen er serviceorienteret

Er du i gang med et udbud og vil du sikre dig, at den valgte løsning følger serviceorienterede principper, kan SOA Network hjælpe dig i alle faser: 
- Sikre kravspecifikationen stiller de rette serviceorienterede krav
- Evaluere de modtagne udbud, så de rette spørgsmål stilles.
- Projektrådgiver der sikre at selve løsningen konsekvent overholder serviceorienterede principper

 

VII. Møde om it-integration

Godmorgen” lyder det morgenfriskt fra Peter, da han kommer ind i Orion mødelokalet lidt over kl. 9.

Både Jens og Markus er ankommet.

Jens kigger op: ”Ja, nyd du din morgenfriskhed, når den lille er kommet til verden, går der flere år, inden du får en hel nats søvn”,

Ikke hos os” smiler Peter, ”Jeg er sikker på, at junior vil sove hele natten, i øvrigt er det jo kun Nina, der skal op, så længe barnet skal have bryst”

”Jamen, så står du vel op bagefter og går bøvsetur med ungen”

Du kan tro nej!” Svarer Peter. “Nå lad os komme i gang, I har haft mulighed for at kigge på vores fusionspartner Futuremedicines it-systemer, hvordan bliver integrationen?

Jens starter: ”Som du ved, opdeler vi integrationen i fire dele; integration af viden, integration af funktionalitet og integration af information, samt den fysiske sammensmeltning af systemerne. Hvis vi tager den dårlige nyhed først, så har de en Microsoft-strategi, mens vi primært baserer os på Java. Det betyder, at der er meget begrænset overlap af systemer, så sammensmeltning til et fælles system vil være en længere proces og vi må forvente at køre med to systemer i længere tid.”

Markus fortsætte: ”Med hensyn til informationsintegration så ser det rimeligt fornuftigt ud, f.eks.  er de konsekvente med brug af MathML. Nede i matematisk afdeling var de helt ekstatiske fordi en søgning viste at Futurevision har løst flere af de matematiske problemer, som de arbejder på.”

”Det var skønt, der har vi allerede sparet mange dyre ressourcers arbejde” Konstaterer Peter. ”Hvad med processerne?”

”Vi har kun fået kigget på de administrative processer og det ser rimeligt ud, de bruger standardprocesserne for farmaceutiske produktionsvirksomheder så de skulle rimeligt simpelt kunne indgå i vores procesflow. F.eks. brugte de jo en partner til at håndtere hele deres lager, men vi har allerede ændret deres procesflow så de bruger vores lagerstyringsprocesser og det gik uden problemer. Vi må nok forvente, at der bliver noget mere arbejde med integrationen, når vi bevæger os ud over standardprocesserne.” Svarer Jens

”Ja, det var jo også hvad vi forventede!” Siger Peter. ”Hvad så med al deres farmaceutiske viden? Det er jo her, det bliver rigtig spændende”

Markus forklarer: ”Det ser også ok ud, de har valgt at følge grundlæggende industri-ontologier (f.eks. Gene Ontology) , så deling af viden på det niveau, skulle ikke være et stort problem. Det betyder, at alle termer er forstået og defineret på samme måde i begge virksomheder. Dog har vi observeret nogle modstridende påstande, som vi skal have styr på. F.eks. har deres kliniske undersøgelser vist at Gefitinib har en gunstig indvirkning på patienter med non-small cell lung cancer, mens vores undersøgelser ingen respons viste. Vi har sat et team til at gennemgå alle disse modstridende udsagn.

Det vil også kræve en del ressourcer at sammenholde deres udvidelser til standarderne med vores, men det er jo i høj grad et spørgsmål om, at forskerne sætter sig sammen og opnår en fælles forståelse. Vi har lavet en liste over de områder, hvor der er forskel i de udvidede ontologier.”

Deltag i ERFA-gruppen

Kompetenceløft gennem virksomhedstilpassede kurser

Risici ved at køre en SOA uden et register

Luc Clement tager i denne artikel fat på diskussionen omkring anvendeligheden af et UDDI-register. En SOA kan ikke implemnteres i stor skala uden et register hvor alle tilgængelige og godkendte services er udstillet. Man kan enten vælge at bygge det selv eller benytte webservice-standardern UDDI og selv om UDDIen indeholde rmange facilieteter som der ikek er behov for i dag, så vil det være den bedste fremtidssikring man kan opnå.

UDDI har ikke som XML, SOAP og delvist WSDL slået igennem i virksomhedernes brug. Det skyldes primært, at selve brugen af UDDI for mange virksomheder kræver en ny måde at bruge it på, men det er værd at understrege vigtigheden af et centralt register for et distribueret medium som internettet. Før Yahoo! i 1994 begyndte at offentliggøre og vedligeholde et register over hjemmesider, de fandt, var det at finde information på internettet en besværlig og tidskrævende proces. Det afhang simpelthen af, om brugeren vidste, hvor han skulle kigge. Uden UDDI er processen med at finde Web Services meget lig denne. Personer, der skal implementere og forbinde distribuerede systemer, skal offline blive enige om en protokol og er afhængige af manuel dokumentation for at deres computere og software kan tale sammen. UDDI vil fjerne denne udfordring og skabe muligheden for, at internetbaseret software kan forbinde til andet software. Derved forøges effektiviteten ved integrering af internetbaserede applikationer. Efterhånden som e-business mere og mere bevæger sig hen imod et miljø af A2A-kommunikation, vil effektiv opdagelse og vedligeholdelse af automatiske forretningsprocesser være essentiel.

Luc Clements artikel findes her

 

Relevant webcast: Succesful ESB Deployments

Hvad skete der?

Det overordnede budskab er, at selv om de to fusionspartnere bruger vidt forskellige systemer, så vil integrationen af processer, viden og information hurtigt kunne etableres, fordi de følger industristandarder. Derved kan der hurtigt opnås synergieffekter fra fusionen.

Der vil selvfølgelig være nogle divergerende fortolkninger eller egne udvidelser (nogle af udvidelserne skyldtes blandt andet deres kernekompetencer, som de på dette stadie ikke ønsker skal være tilgængelige for konkurrenter). Men udgangspunktet er et solidt fundament af fælles forståelse uafhængig af underliggende teknologisk platform.

F.eks. er MathML en standardiseret og maskinlæsbar måde at beskrive matematiske notationer og
udtryk i XML (kun syntaks). Ved at indlejre matematik på en hjemmeside ved brug af MathML, kan internet-søgninger også inkludere matematikken på siderne. En dag vil en bygningsforsker lave en Google-søgning efter sider der indeholder en matematisk ligning, der er tilsvarende den, han tror, beskriver reduktionen af skaderne i forbindelse med udtørring af vægelementer gennem en reduktion af letklinkerbetonens frie svind. Et af resultaterne kunne være en astrofysikkers rapport hvor ligningen er løst.

Forskere spilder i dag en masse tid på at søge efter tilgængelige informationer indenfor små områder af forskningen. Det er yderligere kompliceret af store variationer i terminologi, der er i brug på et givent tidspunkt og område. Det vil begrænse muligheden for effektiv søgning af både computer såvel som mennesker. Hvis man for eksempel søger efter nye områder for antibiotika, er man måske interesseret i at finde alle gen-produkter, der er involveret i bakterielle proteinsynteser og som har en væsentlig anderledes struktur fra dem i mennesker. Men hvis en database beskriver disse molekyler som værende involveret i ”translation” hvor andre bruger frasen ”protein synteser, vil det være vanskeligt for mennesker og endnu vanskeligere for en computer automatisk at finde ækvivalente termer

Gene Ontology (GO) projektet er et samarbejde med det formål at adresserer behovet for en konsistent beskrivelse af gen-produkter i forskellige databaser.

Semantic Web bygger på reglen om at ”alle kan sige alt om alting”. Det må derfor forventes, at man som svar på sine spørgsmål i mange tilfælde vil møde divergerende forklaringer. Det skal man huske at tage højde for i sine løsninger, svarene vil i langt de fleste tilfælde kun bruges som beslutningsstøtte og ikke som endegyldige sandheder.

Husk SOA Networks partners månedlige og indsigtsfulde Zapthink webcast.

Hver webcast vil starte med et tænkevækkende indlæg fra Zapthinks SOA ekspert. Derefter kommer præsentation og Q&A fra en gæst. Webcasten afsluttes med diskussion mellem alle deltagerne.

Denne måneds tema er hvordan man opnår kontrol med virksomhedens SOA

Husk at kigge ud over muren

De SOA-initiativer jeg har været involveret i, har primært fokuseret på at optimere den interne integration. Det er det oplagte sted at starte. Men jeg anbefaler, at man husker at kigge ud over muren og se om noget af det man arbejder på, kan være genbrugeligt for andre. Det er især vigtigt i den offentlige sektor.

F.eks. i en løsning hvor man har behov for at kunne lave en fuldmagt ved hjælp af digitale signaturer. Det må forventes, at andre offentlige instanser også har behov for at lave fuldmagter. Her burde der være et incitament til, at organisationen laver en generelt anvendelig fuldmagts-service, som umiddelbart kan genbruges.

Styrelse vil aflive papir-regnskab

Denne artikel af Dan Jensen fra Computerworld sætter fokus på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens beslutning om at alle virksomheder med den digitale signatur kan indsende deres regnskaber elektronisk i XBRL-formatet.

XBRL-formatet er et eksempel på en spændende udvikling indenfor de næste par år.

Det må antages, at alle virksomheder udover deres traditionelle regnskab i PDF også vil offentliggøre XBRL-regnskabet på deres hjemmeside.

Da XBRL er en global XML-standard, vil det være relativt simpelt, at lave en agent der analyserer regnskaber fra alverdens selskaber. F.eks. hvad er den årlige vækst indenfor farmaceutiske virksomheder i et specielt geografisk område?

Dan Jensens artikel kan du finde her

Læs Kapitel 13 : "Web Services" fra Dave McCombs: "Semantics in Business Systems"

Hvis du ønsker at afmelde dig nyhedsbrevet så klik her
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at sende en mail til henrikhvid@soanetwork.dk eller ringe på 22 99 87 55