Internettet udvikles fra et browserbaseret medie, til et allestedsnærværende netværk der forbinder samtlige computere og muliggør dynamisk integration af information, funktionalitet, forretningshændelser og viden.

SOA Networks nyhedsbrev

Årgang 2, nr.6, uge 15-2005

Har vi brug for Semantic Web?

SOA Network og Zapthink har indgået samarbejde 

Paul Festa diskuterer i denne artikel om Semantic Web er det nye internet eller en kompleks teknologi, der søger efter et problem at løse.

Min vurdering er, at man skal passe på med kun at betragte den fremtidige vision for Semantic Web, men primært kigge på hvor kan virksomheden bruge teknologierne i dag? 

Semantic Web muliggør en lettelse af informationsintegrationen, ikke applikationsintegrationen som webservices-standarderne fokuserer på. Det drejer sig om at forbinde data til dets definitioner og sammenhæng og bevæge os fra en web af dokumenter til en web af data.

Ligesom med webservices er den i øjeblikket primære brug af semantic web internt i virksomhederne og som Gartner angiver: "It will be a long time before a significant portion of the Web follows the vision of the Semantic Web, which is about machine-readable content. Still, in many areas (such as content management, life sciences, government, media, industry and market information), the principles of the Semantic Web (for example, ontologies) will be adopted much earlier.

Paul Festas artikel findes her

 

Køb bogen ved at klikke på billedet

VIII. Sikkerheden

Peter opsummere. ”Det vil altså sige, at den logiske integration af viden, information og processer er der styr på, men selve den fysiske sammensmeltning af systemerne vil være en større opgave.”

Markus nikker bekræftende og Jens uddyber. ”Jeg har ikke nævnt sikkerheden, men også her bruger vi samme integrationsstandarder, men i øvrigt forskellige teknologiske løsninger. Det vi vælger at gøre, er at sikre at deres centrale sikkerhedsmægler og vores centrale sikkerhedsmægler kan udveksle sikkerhedsinformation, så det er kun her, at der skal ske ændringer ikke i de enkelte applikationer”

 

Deltag i ERFA-gruppen

Kompetenceløft gennem virksomhedstilpassede kurser

 

XML-databaser

Ronald Bourrets artikel omkring XML-databaser har jeg taget med, for at gøre opmærksom på at man skal til at overveje hvor det vil være  hensigtsmæssig at bruge  XML-databaser.

XML-databaser er karakteriseret ved:

  • Definerer en model for et XML-dokument, i modsætning til data i det dokument, og gemmer og henter dokumenter i henhold til denne model.

  • Har et XML-dokuemnt som dets fundamentale lagringsenhed, ligesom relationelle databaser har rækker i tabeller som det fundamentale lagringsenhed 

  • Databasen er specialiseret til at gemme XML-data og gemmer alee komponenter af XML-modellen intakt

  • Dokumenter kommer ind og dokumenter kommer ud

Ronald Bourrets artikel findes her

Relevant webcast: Business Value of Process Standards

Hvad skete der?

Forbundne systemer kan samarbejde på tværs af organisatoriske grænser. Disse systemer kan bygge på forskellige teknologier, forskellige sikkerhedstilgange og programmeringsmodeller. De er autonome forstået på den måde, at de har kontrol over deres egen ”ø”, men er bygget til at samarbejde med andre systemer.

Forbunden identitet er muligheden for sikkert at kunne genkende og forstå en brugers identitet ejet af andre organisationer uden at kræve, at brugeren indtaster navn og password, når han skal have adgang til ens hjemmeside eller Web Service.

Det tillader også organisationen på en sikker måde at dele konfidentielle brugeridentit eter med andre troværdige organisationer samt applikationer på internettet. Når man sikkert kan stole på identiteter fra andre organisationer, og disse organisationer kan stole på de identiteter, som man selv danner, forøges behændigheden i hele værdikæden.

Standarder som WS-Trust, WS-Federation, SAML og XACML understøtter deling af uafhængige brugeridentiteter og autorisationer.

Husk SOA Networks partners månedlige og indsigtsfulde Zapthink webcast.

Hver webcast vil starte med et tænkevækkende indlæg fra Zapthinks SOA ekspert. Derefter kommer præsentation og Q&A fra en gæst. Webcasten afsluttes med diskussion mellem alle deltagerne.

Denne måneds tema er om Enterprise Service Bus

Virksomhedsspecifikke scenarier

Har du behov for at visualisere den virkelighed, som din virksomhed skal konkurrere i, kan udformning af virksomhedsrelevante scenarier være en god facon at kommunikere organisationens muligheder. 
SOA Network kan være en effektiv sparringspartner. 

 

Webservices identitetskrise

Phil Wainewright diskutere i denne artikel udfordringen ved forbunden identitet eller federated identity.

Fundamentale sikkerhedsprincipper kræver, at en service autentificerer en forbruger. Servicen og dets forbruger risikerer derved at blive tæt koblet, medmindre sikkerheden selv kan håndteres på en løst koblet facon. Hvis hver Web Service og applikation udviklet i værdikæden kræver en unik tilgang, vil potentielle fordele blive tabt på grund af omkostningerne til at bygge og styre den krævede infrastruktur.

Når der er flere led, der skal behandle en SOAP-besked, skal autentifikations - og autorisations informationen følge forespørgslen på tværs af de traditionelle grænser mellem applikationer, netværk og organisationer, hver med deres egne individuelle sikkerhedsmekanismer  angivet på flere niveauer. Hvis en Web Service skal håndtere sikkerhed baseret på slutbrugeren, må den have adgang til autentifikations- og autorisationsinformation om slutbrugeren, på hvis vegne SOAP-anmodningen er sendt.

Phil Wainewrights artikel kan du finde her

Læs Kapitel 8 : "XML performance and size" fra David Meggisons: "Imperfect XML"

Hvis du ønsker at afmelde dig nyhedsbrevet så klik her
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at sende en mail til henrikhvid@soanetwork.dk eller ringe på 22 99 87 55