SOA Networks nyhedsbrev Årgang 1, nr 1, uge 40-2004

Hvor løs er din kobling?

Den første artikel jeg vil henlede opmærksomheden på, er Jason Bloombergs ”How Loose is your Coupling?”.

Løs kobling er en måde at designe og udvikle på — det er ikke en teknologi. Paradigmeskiftet vil kræve omskoling af mange udviklere samt revidering af udviklingsstrategier. For mange vil det være unaturligt ikke mere at skulle fokusere på let målbare fordele såsom performance og økonomi, men i stedet optimere det mere abstrakte begreb, fleksibilitet.

Køb bogen her

Jason Bloombergs artikel findes her

Diskuter artiklen her

Sådan samarbejder vi

Psykologien i SOA

Jim Ericsson diskuterer her udfordringen med at få forretningen til at forstå og udnytte de muligheder som SOA giver.

It bliver en mere og mere vigtig del af virksomheders konkurrenceevne. Derfor skal der hos it-afdelingerne opnås en bedre forståelse for it’s indvirkning på forretningssiden. På samme måde skal de forretningsorienterede med-arbejdere opnå en større forståelse for, hvad teknologien indeholder, og hvordan den kan udnyttes i praksis

Jim Ericssons artikel findes her

Diskuter artiklen her

Relevant webcast: SOA Schools

Virksomhedens succes vil i højere og højere grad afhænge af beslutninger taget omkring it-arkitekturen. For at kunne leve op til dette er en ny generation af it-arkitektur ved at øjnes i horisonten. Den vil bidrage til at reducere eller helt fjerne de forhindringer, som tidligere generationer af arkitekturer har lagt på virksomhedens manøvremulighed.”

 

 

Internettet har tvunget virksomhederne til at kigge udad i stedet for indad ... De største udfordringer for virksomhederne ligger på grænsen mellem virksomheden og omverdenen. Fokus bør være på at forbinde virksomhedens forretnings-processer med forretningspartnerne og kunder."

 

Lær fra andres erfaringer!
Deltag i ERFA-gruppen

XML - For meget af det gode?

David Beckers artikel diskuterer, hvor vigtig XML er blevet efter at have været på banen i 6 år.

Artiklen understreger, at det er vigtigt at have en bevidst standardstrategi i virksomheden. Lav ikke egne formater, men benyt industristandarder. Selv i tilfælde hvor det drejer sig om udveksling mellem to interne systemer, skal der benyttes standarder. Er man konsekvent omkring brug af standarder, forøger det fremtidssikring og fleksibiliteten i ens systemer.

Virksomheden skal være opmærksom på, at der i øjeblikket tages beslutninger i mange industriorganer om, hvordan data og forretningsprocesser skal se ud. Vær derfor bevidst omkring deltagelse i standardorganisationer.

Mange udviklere, der er vant til at optimere alt, vil kigge på XML og sige ”Jeg kan bygge noget, det er ikke helt XML, men det er en slags XML, og jeg er sikker på, at det vil være hurtigere og fylde mindre.” Men det fungerer ikke i det lange løb. Til syvende og sidst er standarderne standarder, og de har en stor værdi på grund af det.

David Beckers artikel findes her

Diskuter artiklen her

Læs Kapitel 1 : "A Day in the live of a CIO" fra Eric A. Marks og Mark J. Werrells: "Executive's Guide to Web Services"

Hvis du ønsker at afmelde dig nyhedsbrevet så klik her
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at sende en mail til henrikhvid@soanetwork.dk eller ringe på 22 99 87 55