SOA Networks nyhedsbrev Årgang 1, nr. 3, uge 44-2004

SOA og it som infrastrukturel teknologi

www.soanetwork.dk

Ronald Schmelzer diskuterer i denne artikel  hvordan SOA og outsourcing er et vigtigt aspekt af it's bevægelse mod en infrastrukturel teknologi. Hvor it mere og mere bliver betragtet som en infrastrukturkomponent på linje med jernbaner, elektricitet, telefon og vand.

Virksomheden er derfor nødt til at forholde sig til, at muligheden for længerevarende differentiering ved hjælp af nye innovative it-løsninger bliver vanskeligere, efterhånden som ”it-kraft ” bliver billigere og let tilgængeligt, fordi konkurrenterne lettere kan kopiere løsningen uden krav om store, faste investeringer i starten. 

At have adgang til ”it-kraft” vil kun forøge hastigheden, hvormed ændringerne sker på markedet. For at organisationen skal kunne følge med, er det nødvendigt med strategier, der lægger mere vægt på bølger af kortsigtede (typisk seks til tolv måneders) operative initiativer  – initiativer, der følger den langsigtede retning udstukket af den overordnede strategi. Ved at fokusere organisationen på rullende bølger af kortsigtede operative initiativer vil denne tilgang opmuntre til innovation, som over tid reflekteres i voksende kompetencer i virksomheden og hurtigere læring. Disse gradvise forbedringer er afhængige af den øjeblikkelige situation og bliver meget vanskelige for konkurrenter at replicere. Konkurrenter kan forsøge at kopiere processen, men fordelen vil holdes ved lige i de rullende bølger af forbedringer.

Indtrængningsbarrieren  til en industri er reduceret på grund af den konstant forøgede effektivitet, som nye it-løsninger giver, og den lettere adgang til kunderne, som internettet  har medført. Nytilkomne til en industri har ofte 30 procents omkostnings- og effektivitetsfordel i forhold til eksisterende virksomheder, fordi nybyggede systemer er optimeret til den moderne leverancekanal. Ineffektivitet og ufleksibilitet vil derfor straffe virksomheder hårdere.

Ronald Schmelzers artikler findes her

Køb bogen ved at klikke på billedet

Nu drar det ihop sig till NCWS'04 - tredje upplagan av Nordic Conference on Web Services. Fokuset ligger på effektiv IT-systemsamverkan, en fråga som vi märker blir allt mer angelägen. Det handlar om att göra bättre affärer genom att få våra IT-system att samverka bättre.

Vi hoppas nu att ni vill medverka som talare/sponsorer/utställare på konferensen, som går av stapeln i Växjö Konserthus 22-23/11. Keynote-talare är Ylva Hambréus Björling(VD, IT-företagen) och Timo Skyttä (VP, Liberty Alliance). Liksom tidigare år är de tre grundspåren Business, Technology och Research.

Kompetenceløft gennem virksomhedstilpassede kurser

SOA, BPM og Event-driven arkitektur

I denne pressemeddelelse tager Gartner fat på tre områder: Kombinationen af Business Process Management og SOA, behovet for at opnå erfaring nu for at kunne håndtere SOA når det bliver maninstream i 2007 samt Event-driven arkitektur.

Virksomheder vil gennemløbe tre Web Services-stadier, før de er blevet til en behændig virksomhed: et organisk , et systematisk  og et altgennemtrængende  stadie.

Det er essentielt, at man begynder med at opnå noget erfaring med Web Services og konstant har et par Web Services-projekter kørende, som langsomt bliver mere og mere komplekse, indtil man behersker udviklingen af Web Services fuldstændigt. Lad være med at serviceorientere alting, før organisationen har opbygget tilstrækkelig viden. Begræns de første projekter til lav-risiko projekter , indtil udviklerne opnår en tilstrækkelig viden om, hvordan Web Services bedst udnyttes i virksomhedens miljø.

De første pilotprojekter bør være processer, der er rimelig godt forstået, rimeligt simple og har veldokumenteret semantik. Det er også vigtigt at huske, at omkostninger og kompleksiteten varierer, afhængig af hvilket miljø der vælges. F.eks. vil eksterne Web Services ofte være vanskeligere at designe end interne, fordi det udvidede omfang introducerer nogle yderligere udfordringer:

Den organiske fase er karakteriseret ved to ting, henholdsvis

uddannelse, hvor virksomheden ikke får nogen fordele af Web Services, men bruger det meste af tiden på at undersøge, hvad andre gør med Web Services, og afprøve offentlige Web Services, samt

eksperimenter, hvor man typisk har et begrænset antal Web Services i produktion, og kun en mindre gruppe af udviklere er dedikeret til disse projekter. Her handler det ikke om effektivitet, men om at lære. Så ting vil tage tid, og tålmodighed er en dyd i denne fase.

I slutningen af dette stadie skal man have opnået erfaring i at bygge simple forbindelser mellem interne applikationer og tætte forretningspartnere.

Pressemeddelelsen findes her

Relevant webcast: Creating the "Fabric of SOA

– tænk IT ind i forretningen

Serviceorienteret arkitektur
  – hvorfor og hvordan?
Tværgående sikkerhed
  – erfaringer med brugerrettigheder
Brokerarkitektur
  – en effektiv integrationsform!
Ryd op i systemerne
  – oplev mærkbare resultater

I bund og grund handler IT–arkitektur om at få din virksomheds eller organisations IT–systemer til at fungere optimalt i samspil med hinanden, ligesom det handler om at sikre gevinsten ved fremtidige indkøb.

Sidste skud på stammen er den serviceorienterede tankegang, som for alvor er ved at vinde indpas herhjemme både blandt større danske erhvervsvirksomheder og i det offentlige.

På konferencens første dag kigger vi nærmere på de mange højaktuelle og praktiske udfordringer, som dette nye tankesæt giver, mens vi på konferencens anden dag ser nærmere på en række praktiske eksempler set ud fra et applikationsmæssigt fokus.

 

Jeg deltager på andet år som faglig dommer i e-handelsprisen og jeg vil anbefale at se på især kategori 4 Bedste e-service: Prisen uddeles til en virksomhed eller organisation, der på særlig fremtrædende vis yder service til kunder og/eller borgere. Med service menes fx brugervenlighed, integration med øvrige dele af serviceprocessen, købsforberedende information, produktinformation,

 

 

"Web Services modulære opbygning repræsenterer en pragmatisk teknologi, der tillader, at services udvikles og gøres tilgængelige trinvist. Virksomheden behøver derfor kun at bruge den del af Web Service-stakken, som er nødvendig i den enkelte situation, og det kræver derfor ikke store investeringer i starten. En evolutionær teknologi forøger hastigheden til markedet i forhold til at vente på, at virksomheden skal ændre eller installere et helt nyt system, og man vil derfor hurtigere kunne fremvise forretningsmæssige fordele.

De trinvise implementeringer medfører, at organisationen kan indrette sig på den nye situation i et overkommeligt tempo. Det betyder, at omkostningerne i højere grad afspejler de øjeblikkelige økonomiske fordele, og virksomheden skal derfor i mindre grad afholde omkostninger, før de operationelle eller finansielle fordele af den nye applikation er realiseret.

Risikoen ved pragmatismen er, at virksomheden aldrig får taget den overordnede strategiske beslutning, men hele tiden bevæger sig i små trin uden en bevidst forretningsmæssig og it-strategisk kurs. På et tidspunkt vil miljøet være så uoverskueligt, at der skal presses et styringssystem ned over det med mange direkte og indirekte omkostninger til følge."

 

 

Lær fra andres erfaringer!
Deltag i ERFA-gruppen

Introduktion til forbunden troværdighed

Preston Gralla præsentere i disse to artikler begrebet "forbunden troværdighed" og de tilhørende standarder.

Mange partnere vil være involveret i en Web Service-model. Det er derfor nødvendigt, at brugeridentitet og tilhørende information kan deles mellem mange virksomheder, samtidig med at brugerens information og hver enkelt virksomheds unikke relationer med brugeren beskyttes. Hvis adgang til en Web Service skal besluttes, baseret på informationer om slutbrugeren, må denne Web Service have adgang til information, der gør den i stand til at træffe denne autorisationsbeslutning . Oplysninger om identiteten på brugeren er ikke nødvendig, relevant autorisationsinformation er tilstrækkeligt. Da hvert led i en Web Services proces kan være ejet af forskellige enheder, må det forventes, at de har hver deres modeller, systemer og standarder for autentificering. For at disse Web Services kan arbejde sammen, må der være troværdige mekanismer, hvormed disse adskilte modeller kan udveksle identiteter. Da autentifikationsmodeller kan variere, må et sådan system også være løst koblet. Godt designede Web Services skal være fleksible i forhold til deres forventninger omkring andre systemers autentifikationsmodeller.

I en proces, der involverer adgang til flere systemer, bør det ikke være situationen, at brugeren skal autentificere sig, hver gang en SOAP-anmodning skal sendes på dets vegne. Udfordringen med at levere denne funktionalitet betegnes som single sign-on eller federated trust (forbunden troværdighed).

Forbundne systemer kan samarbejde på tværs af organisatoriske grænser. Disse systemer kan bygge på forskellige teknologier, forskellige sikkerhedstilgange og programmeringsmodeller. De er autonome forstået på den måde, at de har kontrol over deres egen ”ø”, men er bygget til at samarbejde med andre systemer.

Forbunden identitet er muligheden for sikkert at kunne genkende og forstå en brugers identitet ejet af andre organisationer uden at kræve, at brugeren indtaster navn og password, når han skal have adgang til ens hjemmeside eller Web Service.

Det tillader også organisationen på en sikker måde at dele konfidentielle brugeridentiteter med andre troværdige organisationer samt applikationer på internettet. Når man sikkert kan stole på identiteter fra andre organisationer, og disse organisationer kan stole på de identiteter, som man selv danner, forøges behændigheden i hele værdikæden.

Preston Grallas artikel findes her

Læs Kapitel 1 : "Solving Integration Problems using Patterns" fra Gregor Hope og Bobby Wolfs: "Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions"

Hvis du ønsker at afmelde dig nyhedsbrevet så klik her
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at sende en mail til henrikhvid@soanetwork.dk eller ringe på 22 99 87 55