SOA Networks nyhedsbrev Årgang 1, nr. 4, uge 46-2004

UBL har revolutionære implikationer

Kompetenceløft gennem virksomhedstilpassede kurser

Tirsdagens ratifikation af Universal Business Language (UBL) som en OASIS standard vil have væsentlig indflydelse på forretningsverdenen.

UBL er et bibliotek for XML-forretningsdokumenter (indkøbsordrer, fakturaer osv.). Intentionen er, at UBL skal være en international standard for elektronisk handel let og gratis tilgængelig for alle. Standarden vil hjælpe mindre og mellemstore virksomheder lave overgangen fra papirhandel til elektronisk handel uden store investeringer i EDI.

UBL er en standard implementering af ebXML. EbXML bruger XML til sikker udveksling af forretningsdata. Det understøtter eksisterende internetstandarder og kan køre på alle platforme og tilbyder en infrastruktur, der garanterer datainteroperabilitet, semantik der sikre kommerciel interoperabilitet og mekanismer der hjælper handelspartnere med at finde hinanden. Kort sagt tilbyder ebXML en XML-baseret infrastruktur, der muliggør EDI funktionalitet over internettet. UBL leverer et standard dataformat for beskeder, der skal udveksles i en sådan infrastruktur.

For at reducere opgaven med e-handelsstandardisering til håndterbare størrelser, differentiere UBL datastandardiserings-problematikken fra processtandardiserings-problematikken. UBL fokuserer på standardisering af forretningsdata som det første trin mod global e-handel integration og overlader standardisering af forretningsprocesser til industriorganisationer og brugergrupper. Derved vil procesdefinitionerne blive håndteret i et separat lag i stakken. En sidegevinst er, at det gør UBL brugbar for den bredest mulige vifte af procesdefinitionsteknologier.

UBL er opbygget udvidelsesbart og det forventes at industrieksperter vil opbygge egne industrispecifikke versioner af UBL dokumenter. Den værdi UBL tilføjer her, vil være en reduktion i omkostningerne for at lave sådanne dokumenter og maksimere genbrug.

Det offentlige Danmark har valgt at bruge Universal Business Language (UBL) som standard for e-handel i den offentlige sektor. Ved valg af en global standardmetode er udgifter til etablering af interface mellem offentlige institutioner og leverandører reduceret. Det gør det mere attraktivt og lettere for mindre virksomheder og internationale foretagender at deltage. 

UBL hjemmesiden findes her

Køb bogen ved at klikke på billedet

Når man ikke har fuldstændig kontrol over, hvem der bruger ens service, er det nødvendigt at sikre sig, at nye versioner ikke kræver opdatering af alle klienter. 

Formålet er at give mulighed for, at services kan udvikle sig over tid uden at tvinge begge sider ind i omfattende og kostbare opgraderinger. 

En af de væsentligste årsager til webbens succes er, at den håndterer udvidelser godt. F.eks. har både HTML og HTTP en indbygget semantik, der kræver, at modtageren skal ignorere indhold, den ikke forstår. Det betyder, at tilføjelse af nye tags eller http-headers ikke får en modtager, der ikke forstår dem, til at bryde ned – en vigtig faktor, som tillader uafhængig udvikling af klient og server. Det tillader f.eks. browser og selve applikationsprotokollen at udvikle sig, uden det kræver, at alle servere og browsere opgraderes på samme tid.

www.soanetwork.dk

At tilføje Web Services til en eksisterende arkitektur, giver ikke en SOA

Thomas Erl tager i sin blog fat på en helt central udfordring, når virksomheden skal opbygge en SOA. Det er rimeligt simpelt at lægge et Web Service lag ovenpå ens eksisterende applikationer, men en veldesignet SOA kræver, at man sætter sig udover ens eksisterende applikationsportefølje og designer serviceorienterede, forretningscentrerede services.

Web Services åbner døren til nye integrationsmuligheder, og hver Web Service kan potentielt blive en vigtig del af virksomhedens it-infrastruktur. Det sætter krav til kvaliteten af det interface, der tilbydes. Selvom Web Services er klassificeret som en løst koblet teknologi, kan den omfattende integration i virksomheden stadig medføre mange afhængigheder af serviceinterfacet. At ændre et interface, efter det er blevet etableret, kan være en omkostningsfuld og uoverskuelig opgave, især i miljøer, der udnytter samlinger af services. Et solidt kendskab til forretningsmodellen, som servicen skal fungere i, de teknologier, den skal understøtte, SOA-designstrategier og tilhørende standarder er vigtige komponenter i en Web Service-implementeringsplan.

Blogen findes her

 

 

Relevant webcast: Building blocks of SOA -- asset re-use, Web services, BPM and grid computing - Expert Webcast

IBC-Euroforumkonference

– tænk IT ind i forretningen

Serviceorienteret arkitektur
  – hvorfor og hvordan?
Tværgående sikkerhed
  – erfaringer med brugerrettigheder
Brokerarkitektur
  – en effektiv integrationsform!
Ryd op i systemerne
  – oplev mærkbare resultater

I bund og grund handler IT–arkitektur om at få din virksomheds eller organisations IT–systemer til at fungere optimalt i samspil med hinanden, ligesom det handler om at sikre gevinsten ved fremtidige indkøb.

Sidste skud på stammen er den serviceorienterede tankegang, som for alvor er ved at vinde indpas herhjemme både blandt større danske erhvervsvirksomheder og i det offentlige.

På konferencens første dag kigger vi nærmere på de mange højaktuelle og praktiske udfordringer, som dette nye tankesæt giver, mens vi på konferencens anden dag ser nærmere på en række praktiske eksempler set ud fra et applikationsmæssigt fokus.

Jeg deltager på andet år som faglig dommer i e-handelsprisen og jeg vil anbefale at se på især kategori 4 Bedste e-service: Prisen uddeles til en virksomhed eller organisation, der på særlig fremtrædende vis yder service til kunder og/eller borgere. Med service menes fx brugervenlighed, integration med øvrige dele af serviceprocessen, købsforberedende information, produktinformation,

"Det er essentielt, at man begynder  at opnå noget erfaring med Web Services og konstant har et par Web Services-projekter kørende, som langsomt bliver mere og mere komplekse, indtil man behersker udviklingen af Web Services fuldstændigt. Lad være med at serviceorientere alting, før organisationen har opbygget tilstrækkelig viden. Begræns de første projekter til lav-risiko projekter , indtil udviklerne opnår en tilstrækkelig viden om, hvordan Web Services bedst udnyttes i virksomhedens miljø."

 

"På et tidspunkt vil det være en selvfølge, at applikationer samles fra en samling af løst koblede moduler, og at applikationer let vil kunne tale med hinanden ved brug af sammenhængende åbne standardbaserede protokoller. Med andre ord: SOA vil blive arkitekturnormen. Frem for at overveje, hvordan information kommer ind og ud af forskellige systemer, skal overvejelserne dreje sig om, hvordan man udstiller et system på en serviceorienteret måde. Organisationer skal væk fra punkt til punkt-tankegangen og i stedet tænke på information som frit tilgængeligt på et netværk af services. "

 

Lær fra andres erfaringer!
Deltag i ERFA-gruppen

Web Service og "the Grid"

Rickland Hollar diskuterer i denne artikel implikationerne af at "the Grid" og Web Services smelter sammen. Det betyder helt konkret, at visionerne for "the Grid" bliver opfyldt af de kommende Web Service standarder. 

Grid Services er Web Services, der tilbyder et veldefineret antal basale funktionaliteter. Den generelle værditilvækst, som Grid Services tilbyder i forhold til Web Services, er:

  • En sofistikeret sikkerhedsinfrastruktur

  • En standard serviceopstartsmekanisme til at kunne styre og overvåge servicen i hele dets levetid

  • Håndtering af servicens tilstand

  • En standard serviceforespørgselsmekanisme.

Grid Services er startet ved brug af en "service fabrik" mekanisme. Når en applikation skal bruge en Grid Service, kontakter den en "fabrik" og anmoder om en instans af servicen. "Fabrikken" danne en serviceinstans og giver applikationen en reference til denne instans. Denne standard mekanisme muliggør sofistikerede serviceovervågningsmekanismer.

Styring af servicen over hele dens levetid sikrer, at servicen er "ryddet op", når der ikke længere er brug for den. Hver service opstart indikerer hvor lang tid, der vil være brug for servicen. Hvis en klientapplikation går ned eller holder op med at kommunikere med en service, vil servicen og alle de ressourcer den bruger automatisk blive ryddet op, når livstiden udløber. Applikationer kan udvide livstiden af en service.

Håndtering af servicens tilstand tillader Grid Services at holde styr på tilstanden mellem forskellige anmodninger. I stedet for at tilbyde et anmod/svar interface som de fleste Web Services gør i dag, er Grid Services vedholdende i hele deres levetid og muliggør forbindelsesløse interaktioner, multiple klientforbindelser og  håndtering af fejl på klientsiden.

Grid Service tilbyder et standardinterface for applikationer og andre services til at forespørge om deres interne tilstand. For eksempel: en service, der udfører computerbehandling, kan tilbyde et interface for forespørgsel om tilstand af de behandlinger, der er i gang, den type af system hvor behandlinger udføres og hvilke typer af forespørgsler, der vil blive honoreret. Alle disse ville bruge en standard forespørgselsmekanisme leveret af alle Grid services. Denne information kan blive samlet ved brug af standard "push and pull" mekanismer til mange formål. For eksempel en dynamisk oversigt over tilgængelige services,  samlet information over tilgængelige computerkraft, grafisk overblik der viser placering og karakteristik af lokationer og services i en Grid osv.

Rickland Hollars artikel kan findes her

Læs Kapitel 3 : "Understanding XML and Its Impact on the Enterprise" fra Michael C. Dacotas: "The Semantic Web: A Guide to the Future of XML, Web Services, and Knowledge Management"

Hvis du ønsker at afmelde dig nyhedsbrevet så klik her
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at sende en mail til henrikhvid@soanetwork.dk eller ringe på 22 99 87 55