Internettet skal ikke betragtes som et browserbaseret medie, men som et allestedsnærværende netværk der forbinder samtlige computere og muliggør dynamisk integration af information, funktionalitet, forretningshændelser og viden.

SOA Networks nyhedsbrev

Årgang 2, nr.3, uge 6-2005

Behændig helt ind til benet

Har du opstillet dine serviceorienterede principper? 

Bruce Silver diskuterer i denne artikel, hvorledes SOA understøttet af BPM forøger virksomhedens behændighed. 

I den forbindelse vil jeg også henvise til en blog fra Kristian Hjort-Madsen, hvor han påbegynder en diskussion omkring hvad Agile egentlig betyder. Han referer selv til fire principper:

  • Individuals and interactions over processes and tools
  • Working software over comprehensive documentation
  • Customer collaboration over contract negotiation
  • Responding to change over following a plan

En anden metafor for en behændighed virksomhed kommer fra Roy Schulte fra Gartner. Han vurderer, at det at ændre en lastbils retning er meget lettere. end at få toget til at køre, hvor sporene ikke er. " If you want the train to move over one foot, you have to do an immense amount of work tearing up and re-laying tracks". Han vurderer også at behændighedens underliggende accelerator og støtte er integration.

Roy Schulte vurderer også, at behændighed kræver event-baserede forretningsmetoder, understøttet af en serviceorienteret arkitektur. “Traditional business strategies are not event driven. Many companies, for instance, build to stock. On the other hand, an event-driven approach sees products being built to order," 

(Se det foreslåede webcast med Roy Schulte)

Bruce Silvers artikel findes her

Køb bogen ved at klikke på billedet

V. Et orkestreret dødsfald

”Der ligger en besked i din e-boks, som du skal signere. Det er fra skifteretten, så det er sikkert opgørelsen efter din farfars død.” Siger Peter og giver plads, så Nina kan signere dokumentet.

Han kysser hende kærligt på håret og begynder at massere hendes skulder. ”Lad os prøve at se, hvad der egentlig er af information omkring din farfar. Der kommer jo næppe mere, så det bliver det samme, som Junior kan finde om sin oldefar, når han bliver stor nok.”. Nina nikker, fremhæver sin farfars navn og trykker på relateret søgning.

Deltag i ERFA-gruppen

Kompetenceløft gennem virksomhedstilpassede kurser

Bizmasteren

David Chapell diskuterer i denne artikel hvordan en business analysts (jeg kalder ham en Bizmaster) rolle vil vokse, bl.a. fordi:

  • at orkestreringen af processer i en SOA kræver forretningsforståelse og vil ske i grafisk brugergrænseflade.
  • fremkomsten af brugervenligt software til at håndtere forretningsregler, vil give BizMasteren en større rolle, når applikationer opbygges.
  • Bizmasteren vil spille en væsentlig rolle, når overvågningen af forretningsaktiviteter (BAM) skal defineres.

Informationsteknologi for forretningen bliver overført fra virksomhedens it-afdeling til forretningsområder, som selv vil sammensætte de forretningsprocesser, de har behov for. Der vil blive stillet store krav til disse bizmastere, dels skal de forstå teknologien, så de kan diskutere med it-folkene, dels skal de forstå, hvordan processerne i en virksomhed hænger sammen, så de kan være sparringspartner for forretningsdelen.

David Chapells artikel findes her

 

Relevant webcast: Creating the New Enterprise Agility: Service-Oriented and Event Driven

Hvad skete der?

Når der i dag sker et dødsfald, skal der udføres mange aktiviteter og en stor del af dem drejer sig om, at de pårørende fungerer som integrator mellem systemer, der ikke hænger sammen.

Der skal f.eks. træffes beslutninger om bedemand og gravsten. Et område hvor der er begrænset konkurrence og hvor de pårørende ofte ikke føler, det er passende at diskutere pris. Dernæst kommer al korrespondancen med banker, pensionsselskaber, forsikringsselskaber, kommunen osv. Det er f.eks. ikke usædvanligt at modtage et brev fra pensionsselskabet hvor der står ”Vi har fået besked om at Deres pårørende er afgået ved døden, vil de venligst sende os dødsattest, vielsesattest, skattekort osv.  Information de allerede ligger inde med (hvad skal de bruge dødsattesten for!) eller burde være let tilgængeligt som netværksdata fra relevante kilder. Men informationen ligger skjult bag proprietærer databaser og sikkerhedssystemer.

Da Ninas farfar døde, blev der udsendt en hændelse/event om dødsfaldet og relevante organisationer vil abonnere på sådanne typer af hændelser. Ninas farfar har, da han indgik aftalen med f.eks. pensionsselskabet, brugt sin digitale signatur til at give visse organisationer tilladelse til at modtage informationen. Andre organisationer har lovhjemmel til at modtage denne type informationer.

Nina har med sin digitale signatur, givet sin bror fuldmagt til at repræsentere hende. Denne fuldmagt skal være umiddelbar tilgængelig for alle interessenter.

De aktiviteter, der er i forbindelse med et dødsfald, orkestreres i netværksbaserede forretningsprocesser. Udfordringen ved procesorkestreringer, der inkluderer mange uafhængige organisationer, er, hvem der skal have det overordnede dirigentansvar. Bedemændene var måske de naturlige til denne rolle, men da det samtidig vil forøge konkurrencen i deres område (de pårørende vil lettere eller måske helt automatisk modtage flere tilbud), er det ikke sandsynligt, at de vil initiere denne rolle. Folkekirken ville måske kunne se et formål i at tilbyde denne assistance til pårørende.

Orkestreringen vil sikre større konkurrence (i Ninas farfars tilfælde fik de f.eks. tilbud på gravstenen med indskrift fra et polsk stenhuggeri) samt at relevante organisationer modtager skifteretsattest, dødsattest, vielsesattest, skattekort osv. De pårørende slipper for at tage et væld af kopier og sende det rundt til mange forskellige instanser. Samtidig undgås unødvendig høje udgifter til bedemænd og stenhuggere på grund af forøget konkurrence, samt til advokater på grund af mere overskuelige sagsgange. De pårørende skal forsat underskrive relevante dokumenter og godkende beslutninger, men de fleste kan håndteres hjemme med digitale signaturer.

Søgningen på yderligere information omkring Ninas farfar sker baseret på indholdet i dokumentet (se f.eks. OntoQuery) samt de dele, som Nina vælger at fremhæve (se f.eks. Yahoo!Q). Ninas farfar er unikt defineret ved hjælp af en URI.

Semantic Web drejer sig om at opbygge en infrastruktur, hvor information fra forskellige kilder, kan blive integreret dynamisk for at udføre nogle opgaver. Semantic Web leverer mekanismer, der muliggør integration af informationer. Data er ikke det samme som information. Data bliver information, når det kan forstås. Data med tilhørende metadata til beskrivelse af dets betydning, bliver information, der kan behandles af en computer.

Ontologi baserede semantiske mellemled af forskelligartet information, er det bedste alternativ til de nuværende ineffektive, ufleksible løsninger, der involverer tilrettede løsninger og monolitiske standard vokabularer.

Man kan forvente, at udviklingen af Semantic Web vil være evolutionær. Man begynder med at udvikle simple vokabularer for langsomt at bevæge sig mod mere avancerede ontologier. Nye muligheder vil komme og bruges. Mange ontologier vil blomstre op og den naturlige evolutionsproces vil udvælge konsensus ontologier. Men udviklingen af omfattende og kraftfulde maskinlæsbare ontologier vil tage mange år, måske generationer, men de trinvis forøgede fordele vil retfærdiggøre indsatsen.

 

 

 

VANs genopstandelse: Web Service netværk

Ronald Schemlzer diskuterer i denne artikel hvorledes EDI VAN forretningsmodellen udvides til en Web Service VAN forretningsmodel. Hvor ansvaret for sikkerhed, troværdig beskedhåndtering og robusthed uddelegeres til troværdig tredjepart.

For at en sådan forretningsmodel skal være succesfuld, kræves blandt andet:

Standardbaseret: Det inkluderer hvilke data der udveksles, dets format, dets transportmekanisme, relevante interfaces til andre deltageres systemer. Webservice-standarderne håndterer dele af aspektet og vertikale industristandarder kan inkluderer forretningsprocesstandarder og skemaer for beskederne.

Lave indgangsbarriere: Det er bedre at starte med basale funktioner fremfor en perfekt implementering. Da standarder og interoperabilitet kræver viden for at implementere dem, er det  vigtigt at designe projektet i samklang med udviklingen af handelspartnernes evner og visse aspekter af deres infrastruktur.

Erfaringerne fra EDI viser at netværket skal vise vejen for deltagernes opbygning af viden. Valget af standarder og teknologi såvel som projektets tidsplan, bør være realistisk i henhold til deltagernes formåen. 

Ronald Schmelzers artikel kan du finde her

Læs Kapitel 3 : "Necessity Is the Mother of Invention" fra David Chapells: "Enterprise Service Bus"

Hvis du ønsker at afmelde dig nyhedsbrevet så klik her
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at sende en mail til henrikhvid@soanetwork.dk eller ringe på 22 99 87 55