Internettet skal ikke betragtes som et browserbaseret medie, men som et allestedsnærværende netværk der forbinder samtlige computere og muliggør dynamisk integration af information, funktionalitet, forretningshændelser og viden.

SOA Networks nyhedsbrev

Årgang 2, nr.4, uge 8-2005

Enterprise Service Bus myter aflivet

SOA Network og Zapthink har indgået samarbejde 

Dave Chappell forsøger i denne artikel at aflive 10 myter omkring ESB.

En ESB er en infrastruktur til opbygning af virksomhedens SOA.

I modsætning til EAIs traditionelle integrationsfokus er ESB baseret på koordineret serviceinteraktion

En ESBs funktionalitet er selv bygget op som services, det muliggør en fleksible og uafhængig udnyttelse af funktionaliteten hvor og hvornår, der er behov. 

En ESB skal være designet til at udnytte de fremkomne teknologier, efterhånden som de bliver modne. Standarder som f.eks. WS-ReliableMessaging fjerner ikke behovet for en ESB, men skal inkluderes i ESBen og vil forøger dens værdi.

En ESB er en produktkategori ikke bare en sammensætning af eksisterende middelware og applikationsserver infrastruktur. Definitionen af en ESB inkluderer:

  • En distribueret servicearkitektur
  • En beskedbus der sikre troværdig leverance af beskeder mellem applikationer og services
  • XML datatransformation
  • Serviceorkestrering og intelligent routing af beskeder baseret på deres indhold.
  • Et fleksibelt sikkerhedsrammeværk
  • En managementinfrastruktur hvor man kan konfigurere, iværksætte, overvåge og håndtere ens remote services

En ESB er afgørende for effektiv opbygning af en serviceorienteret portal, der integrerer flere bagvedliggende systemer. ESBen håndterer mæglingen af forskellige forbindelsesmuligheder, protokoller, sikkerhed og dataformater.

ESBens mantra er konfiguration frem for kodning. En service konfigureres med information omkring dets input og output formater og hvordan man skal sende og modtage request/response mønstre eller en-vejs eventnotifikationer. Servicene er derefter koordineret af det omkringliggende rammeværk, ikke af selve servicen.

Dave Chappells artikel findes her

Køb bogen ved at klikke på billedet

VI. I morgentrafikken

Næste morgen sidder Peter i morgentrafikken på vej til arbejdet hos Pharma A/S. Han beder sin personlige agent om at læse sine aftaler for dagen op; Via bilens højtaler får han at vide at: ”Kl. 9:00 til 10:00 er der møde med Jens Andersen og Peter Frandsen, emnet handler om fusionen med Futuremedicine Inc, med den nuværende trafiktæthed forventes ankomsttidspunkt til Pharma A/S at være 8:40. Kl. 12:00 er der frokost med Pia Müeller på Cafe Sommersko, forventet afgang kl. 11:25, der er vejarbejde på Ring 3” , de resterende aftaler forsætter med at blive læst op.

Derefter informerer agenten om, at den har registreret en relevant webcast med titlen: ”From pharmacogenetics to personalized medicine: a vital need for educating health professionals and the community”. Peter beder om at få den afspillet. Mens han lytter opløses trafikken og han er på arbejde i god tid til mødet.

Deltag i ERFA-gruppen

Kompetenceløft gennem virksomhedstilpassede kurser

Bered dig på at blive en udviklingsplatform

Nitin Bhartis artikel beskriver hvordan eBay oplever at flere og flere af deres leverandører integrerer eBays auktionswebservices i deres egne systemer. Et godt eksempel på et "nul-klik" initiativ; mennesket fjernes som integrationslimen, den håndteres i stedet af  webservicestandarderne.

Det betyder også, at eBay skal til at tænke som en applikationsleverandør. De kan f.eks. ikke forvente at alle opdaterer til nye versioner, hvorfor versionering og udvidelser skal håndteres meget bevidst.

Hvis vi vender blikket til Danmark kan vi se samme udvikling hos Kort og Matrikelstyrelsens (KMS) Kortforsyning. KMS stiller her kort og geografiske data til rådighed som netværksdata tilgængelige via webservices. I øjeblikket kan de godt håndtere opdateringer til webservicene på grund af de relativ få partnere, men efterhånden som kort og geodata bliver integreret i flere og flere applikationer, vil det ikke være muligt. KMS må derfor tænke som en applikationsleverandør. F.eks. må de tænke bagud og fremad kompatibilitet ind i deres webservices, opbygge en fleksibel sikkerhedsinfrastruktur, forberede deres løsninger til at indgå i orkestreringer og sikre SLA.

Nitin Bhartis artikel findes her

 

Relevant webcast: Service Enabling Mission Critical Systems, A Case Study of Extensible ESBs

Hvad skete der?

Peters aftaler ligger centralt tilgængeligt på internettet og den enhed han benytter til at få adgang til informationen, er uafhængig af hvor og hvordan informationen er lagret. I denne situation kommunikerer han via stemmegenkendelse gennem sin mobiltelefon med sin personlige agent. Mobiltelefonen har via radiobølger fundet ud af, at bilen har højtaler og da det er mere velegnet til den form for kommunikation, autoriserer den personlige agent bilens computer til at få adgang til Peters kalendersystem. Da Peter startede bilen med sin personlige kode og chipkort, bekræftede han samtidig, at det er ham, der sidder i bilen. Det er tilstrækkelig sikkerhed til at give bilens computer adgang til hans kalendersystem.

For at beregne kørselstid benytter kalendersystemet en webservice tilbudt af bilens GPS-system. Denne Web Service er ikke placeret i selve GPS-enheden, men et centralt sted på internettet. Opdateringer til GPS’ens funktionalitet sker derfor kun et sted og ikke i hver enkelt GPS-enhed. Peter abonnerer på denne webservice og da kalenderen også tilhører Peter, er det inkluderet i abonnementet, at systemer tilhørende Peter (identificeret ved hans digitale signatur) også kan benytte denne webservice. Kalendersystemet behøver derfor ikke selv udvikle en sådan funktionalitet, men benytter webservicen hos et firma, der har trafikinformation som kerneforretningsområde.

Information om køretiden bliver indsamlet fra alle GPS-enheder, der konstant, melder om deres placering i et standardiseret format. Derved er køretidsinformationen så nær reel-tid som muligt. Alle GPS-enheder benytter den samme Web Servicen enhed til at modtage og udregne kørselstid. Det fungerer i begge tilfælde som hændelser/events, hvor man dels kan abonnerer på at modtage kørselsinformation fra de enkelte GPS-enheder, dels kan abonnere på at modtage relevant kørselstidsinformation.

Peter har informeret sin agent om sine interesser f.eks. personalized medicine. Begrebet personalized medicine er defineret unikt på hele internettet ved hjælp af en URI (f.eks. //www.hl7.org/personalized_medicine). Uafhængigt af sprog og oprindelse vil alle relevante dokumenter, webcast, billeder osv. benytte denne URI, derved lettes søgningen efter relevante informationer. En softwareagent kan udføre arbejdet, da begrebet er entydigt defineret og menneskelig fortolkning er derfor ikke nødvendig.

Husk SOA Networks partners månedlige og indsigtsfulde Zapthink webcast.

Hver webcast vil starte med et tænkevækkende indlæg fra Zapthinks SOA ekspert. Derefter kommer præsentation og Q&A fra en gæst. Webcasten afsluttes med diskussion mellem alle deltagerne.

Denne måneds tema er hvordan man opnår kontrol med virksomhedens SOA

Rådgivning omkring serviceorienterede portaler
En serviceorienteret portal er ét sted, hvor der tilbydes standardiseret tilgang til al relevant information og funktionalitet indenfor portalens område. Det væsentligste formål er, at den skal lette samarbejdet med interessenterne, så de ikke har behov, for en detaljeret viden om hvordan processerne fungerer internt mellem de enkelte organisationer. 
Portalen skal være forberedt på, både at håndtere anmodninger direkte fra et brugerinterface samt til at håndtere anmodninger, der kommer fra programmer / applikationer, der udfører opgaver på vegne af en bruger.
Har du behov for at forstå konsekvenserne og de krævede beslutningerne kan SOA Network hjælpe.

Data integration med OWL

Ronald Schemlzer diskuterer i denne artikel, hvorledes man kan udnytte semantic web standarden OWL til at lave en løs kobling af betydningen af data..

Hvis vi har en løs koblet fælles forståelse af data, vil sammenstilling af viden placeret i proprietært designede databaser være lettere.

Tag for eksempel en situation hvor en organisation modtager et XML-dokument. Det skal checkes for syntaktiske og semantiske fejl. Syntakscheck foregår i en XML-parser på baggrund af et XML-Schema. Semantikchecket foregår i dag typisk i et specieludviklet program hvor logikken er indkodet i selve programkoden.

Ved at opbygge semantikken i en OWL-ontologi kan XML-dokumentet efter syntakschecket blive semantikchecket i en OWL-parser på baggrund af OWL-ontologien.

Denne ontologi er løst koblet og den beskrevne viden kan derfor genbruges af andre programmer internt såvel som eksternt.

Ronald Schmelzers artikel kan du finde her

Læs Kapitel 5 : "Searching" fra Thomas B. Passins: "Explores Guide to the Semantic Web"

Hvis du ønsker at afmelde dig nyhedsbrevet så klik her
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at sende en mail til henrikhvid@soanetwork.dk eller ringe på 22 99 87 55