Forside Indhold                                                                                   henrik.hvid@devoteam.dk, +45 22 99 87 55


SOA Network
Integration som konkurrenceparameter

horizontal rule

Forside
Scenarier
Visioner for internettet
Service Orienteret Ark.
Web Services
Event Driven Architecture
Web 2.0
Semantic Web / Web 3.0
Nyheder
Din kilde til mere SOA-viden

Blogs:

Kommentarer

Scenarier

Internettet skal ikke betragtes som et browserbaseret medie, men som et allestedsnærværende netværk der forbinder samtlige computere og muliggør dynamisk integration af information, funktionalitet, forretningshændelser og viden.

Web Services vil have en væsentlig indflydelse på den måde der drives forretning på i de kommende år.

Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag.

Web Services vil gøre det muligt for traditionelle it- afdelinger at udvikle sig fra rene supportorganisationer til ægte strategiske forretningsaktiver.

Mens vi stadig studerer de lektioner, vi fik i Internettets første stadier, er en ting klart: Teknologien står ikke stille og det næste store skridt er Web Services, som vil ændre den måde, som virksomheder bruger software til at løse forretningsproblemer og håndtere nye muligheder.

 

Semantic Web
Interoperabilitiet mellem information fokuserer på den logiske informationsinfrastruktur i en virksomhed

Whitepapers i bunden af siden

I en mere og mere digital verden er simpel adgang til, fortolkning og genbrug af information en nøgle faktor for virksomhedernes konkurrenceevne.

Informationssystemer er ikke mere kun værktøjer for en virksomhed, men bliver mere og mere opfattet som en del af kernen til eksekvering af forretningsstrategien. Virksomhedernes forøgede behov for at kunne forudse og reagere på ændringer, stiller de tilsvarende krav til de informationssystemer, som er med til at udføre strategien.

Behovet for effektivt at kunne udnytte al den information der ligger i virksomheden, gør integration til det mest presserende og omkostningsfulde IT problem, som virksomhederne står overfor i dag,

Interoperabilitiet mellem information fokuserer på den logiske informationsinfrastruktur i en virksomhed frem for den fysiske forbindelse og infrastrukturen til at flytte data det rigtige sted hen. Den løser derfor helt andre problemer end Web Services, B2Bi og EAI produkter, som kun håndterer applikation-til-applikations integrationen.

En af de mest spændende og mest lovende aktiviteter foregår hos W3C og benævnes ”The Semantic Web”. Semantic Web er et lag af informationer om informationer (Metadata) lagt ovenpå det eksisterende Internet og forbundet på en sådan måde, at de let kan behandles af computer globalt. På Semantic Web er information på Internettet derved givet en veldefineret betydning, hvilket letter muligheden for at computere og mennesker kan arbejde sammen, uden behov for specielt tilrettet kodning og standard vokabularer.

I dag kan maskiner og software gemme information, overføre det, rangere det, vise det, men de kan ikke forstå informationen. Denne mangel på forståelse gør det også umuligt for dem at drage konklusioner og agere på informationen.

På Semantic Web er alt defineret sådan at software applikationer har en forståelse for hvad indholdet betyder og dermed væsentlig forøge muligheden for automatisk og dynamisk integration. Internettet kan opnå dets fulde potentiale, hvis det bliver et sted, hvor data kan blive delt og behandlet af både automatiserede værktøjer såvel som af mennesker.  

Download følgende whitepapers

Introduktion til Semantic Web

URI - Uniform Ressource Identifier: Unik identifikation af alt

RDF - Resource Description Framework: Beskrivelse af information

OWL - Ontologi Web Language: Beskrivelse af viden

Blog indlæg

Har vi brug for Semantic Web?

Data integration med OWL

Business Magazine artikel fra 2009 og Web of Trust...

Sir Tim Berners-Lees forventninger omkring Semantic Web

horizontal rule

 

Internettet kan opnå dets fulde potentiale, hvis det bliver et sted, hvor data kan blive delt og behandlet af både automatiserede værktøjer såvel som af mennesker.

Formålet med Semantic Web er at danne en Web, der ikke kun linker dokumenter til hinanden, men også genkender betydningen af informationen i disse dokumenter.

På Semantic Web er information givet en veldefineret betydning, hvilket letter muligheden for at computere og mennesker kan arbejde sammen

 

 

Send mail til henrik.hvid@devoteam.dk med spørgsmål eller kommentarer omkring dette web site.
Sidst ændret: søndag, 27. december 2009