Forside Indhold                                                                                   henrik.hvid@devoteam.dk, +45 22 99 87 55


SOA Network
Integration som konkurrenceparameter

horizontal rule

Forside
Scenarier
Visioner for internettet
Service Orienteret Ark.
Web Services
Event Driven Architecture
Web 2.0
Semantic Web / Web 3.0
Nyheder
Din kilde til mere SOA-viden

Blogs:

Kommentarer

Scenarier

Internettet skal ikke betragtes som et browserbaseret medie, men som et allestedsnærværende netværk der forbinder samtlige computere og muliggør dynamisk integration af information, funktionalitet, forretningshændelser og viden.

Web Services vil have en væsentlig indflydelse på den måde der drives forretning på i de kommende år.

Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag.

Web Services vil gøre det muligt for traditionelle it- afdelinger at udvikle sig fra rene supportorganisationer til ægte strategiske forretningsaktiver.

Mens vi stadig studerer de lektioner, vi fik i Internettets første stadier, er en ting klart: Teknologien står ikke stille og det næste store skridt er Web Services, som vil ændre den måde, som virksomheder bruger software til at løse forretningsproblemer og håndtere nye muligheder.

 

Den Service Orienterede Arkitektur
SOA er en virksomhedsarkitektur og tager derfor udgangspunkt i virksomhedens behov

SOA er den it-arkitektur, der får det hele til at passe sammen, fra forretningsmodeller til teknologi platforme. Den tager hensyn til at it-miljøet er heterogent og vil fortsætte med at være det. Det er en ny måde at tænke på hvordan man integrerer it-ressourcer og tilgår applikationsfunktionalitet i virksomheden. 

Dets principielle funktionalitet er at placere et abstrakt servicelag hvor aktiver, (mennesker, processer, data, maskiner) er repræsenteret på netværket ved service agenter. Med den rette sikkerhed på plads kan sådanne services fremvise egenskaber og processer af disse ressourcer og muliggøre at de kan forbruges af andre service agenter.

Denne forbindelse sker med computer hastighed og ved at bruge en fælles semantisk struktur for hvorledes disse konversationer skal initieres og udføres kan maskine til maskine håndtering af indkomne behov håndteres øjeblikkeligt.

Den Service Orienterede Arkitektur er de rammer, der gør det muligt at designe behændige måder at arbejde på. Dets primære karakteristik er ”løst koblede sammenslutninger”, som er kernepunktet i dynamiske tilpassende systemer. Det er en arkitektur, der er bygget af komponenter og indbyrdes forbindelser, som fokuserer på interoperabiltiet og uafhængighed af placeringen.

Det drejer sig om at opbygge systemer, der benytter heterogene software komponenter, der er tilgængelige på nettet. SOA opfatter software ressourcer som services, der er tilgængelige og kan findes på et netværk. Sådanne services leverer funktionalitet til forretningen samtidig med at den skjuler de underliggende implementeringsdetaljer. Leverandører af disse services skal have mulighed for at offentliggøre information om dem i et service register hvor service forbrugere kan slå de services på, de skal bruge og hente den information de skal bruge for benytte dem.

Det betyder at leverandørerne og forbrugeren ikke har behov for først at lave bilaterale integrationsaftaler, integrationen vil finde sted dynamisk når der er behov. Det skyldes at proces data gemmes separat fra applikationerne i et standard og leverandøruafhængigt format, så man ikke er låst til en leverandørs produkt. Da data er i en form som alle leverandører kan bruge, er det muligt at vælge den specifikke funktionalitet når og hvor man har brug for den og simpelt forbinde den til ens data. Det giver også en væsentlig større fleksibilitet i valget af integrationspartner da man er umiddelbart kompatible med alle de web services, der er registreret hos mægleren og som overholder samme standard.

SOA opfordrer til, at man finder ud af, hvordan man kan opbygge forretningsprocesser uafhængigt af det computersystem, de er implementeret på. Dette er opnået gennem løst koblede sammenslutninger og brug af åbne standarder, der beskriver hvordan disse processer udfører deres opgave.

SOA, som mange forventer, bliver den næste store bølge indenfor informationsteknologiarkitektur, er et vigtigt udviklingstrin i overgangen fra skarp afgrænset software, der er svært at vedligeholde, til software der tilpasser sig og er let at vedligeholde. En service orienteret tilgang til it-arkitekturen gør det muligt at tilpasse sig ændrede forretningssituationer og kundebehov.

Serviceorienteret sikkerhed

Den Behændige virksomhed

Netværksdata

Singularitet

Universelt forretningsnetværk

Forskellen mellem SOA og andre tilgange til virksomhedsarkitektur er den forretningsbehændighed som SOA tilbyder. Forretningsbehændigheden er muligheden for virksomheden til hurtigt og effektivt at reagere på ændringer og udnytte ændringer til konkurrencemæssige fordel. 

Det betyder at opbygge en arkitektur som imødegår endnu ukendte forretningsbehov – en situation som smider traditionel it-planlægning og design ud af vinduet.

 

 

Send mail til henrik.hvid@devoteam.dk med spørgsmål eller kommentarer omkring dette web site.
Sidst ændret: søndag, 27. december 2009